Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa

Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa


Wrażliwa kulturowa interwencja kryzysowa

Projekt „Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa” to projekt skierowany do profesjonalistów działających w obszarze interwencji kryzysowej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług interwencji kryzysowej dla osób z doświadczeniem migracji w ośrodkach interwencji kryzysowej działających w małych i średnich miejscowości. Projekt bazuje na wypracowanym przez punkty doradcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe standardzie wrażliwej kulturowo interwencji kryzysowej, 

 Działania polegają na zaangażowaniu co najmniej 3 ośrodków interwencji kryzysowej, które chcą przetestować standard i tym samym zwiększyć dostępność już oferowanych usług i uruchomić co najmniej 1 nową usługę dedykowaną osobom z doświadczeniem migracji. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty kompetencji międzykulturowych dla 30 osób z kadry ośrodków oraz warsztaty wrażliwej kulturowo pomocy psychologicznej dla 10 osób świadczących pomoc psychologiczną w ośrodkach. Następnie przy wsparciu specjalistów/-ek zaangażowanych w projekt dokonamy audytu dostępności usług, wdrożymy rekomendacje i wnioski z audytu, zaprojektujemy nową usługę dedykowaną i
uruchomimy ją wspólnie z ekspertami/-kami. Na bazie doświadczeń z projektu opracujemy podręcznik wrażliwej kulturowo interwencji kryzysowej, Na zakończenie projektu zorganizujemy konferencję podsumowującą, poświęconą dostępności usług interwencji kryzysowej dla migrantów/- ek i upowszechniającą rezultaty projektu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa” korzysta z dofinansowania o wartości 22 960 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług interwencji kryzysowej dla osób z doświadczeniem migracji w ośrodkach interwencji kryzysowej działających w małych i średnich miejscowościach.

śledź postępy na stronie: http://atoheca.pl/portfolio/interwencja-2/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content