Contact Info
Phone:
Paulina Kremer
Managing Director
Educations
Skills

trenerka, animatorka, przedsiębiorczyni społeczna – autorka wielu programów z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym m.in. programów wychodzenia z bezdomności i kryzysów psychicznych. Ekspertka w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, ekonomii społecznej i cyrkularnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.

W Spółdzielni odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, za współpracę z klientami biznesowymi w ramach ich działań CSR za komunikację i relacje z partnerami oraz programy społeczne Spółdzielni

Skip to content