Przedsiębiorstwo Społeczne+

Spółdzielnia Socjalna Heca korzysta ze wsparcia w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025 finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej, szczególnie wsparcie miejsc pracy oraz wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej pracowników i pracowniczek zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dzięki wsparciu finansowemu z programu “Przedsiębiorstwo Społeczne +” nasza Spółdzielnia mogła w bezpieczny sposób dokonać zmian wewnętrznych i przekwalifikowania pracowników. Dodatkowo podjęliśmy działania o charakterze reintegracyjnym tj. wsparcie psychologiczne, wsparcie specjalistyczne, działania integrujące zespół.

Całkowita kwota dofinansowania w komponencie A – 92 000,00 zł oraz
27460.00 w komponencie B

 

Skip to content