Jump on the bike

  • Sponsor: Flex Foundation
  • Status : Zrealizowany
  • Miejsce realizacji: Tczew
  • Koordynatorka: Paulina Kremer

W ramach projektu “Hop na rower!/Jump on the bike!” dofinansowanego przez Flex Foundation zrealizowaliśmy różnego rodzaju działania mające na celu rozszerzenie oferty działań zachęcających do korzystania z roweru w Tczewie.
We wrześniu rozpoczęliśmy promocję zrównoważonego transportu w mieście oraz idei mobilności aktywnej.
Przeprowadziliśmy następujące działania:

1. kampanię promującą ruch rowerowy w mieście oraz rower jako bezpieczny i zdrowy sposób na codzienne podróże.
2. Kampania promująca chodzenie po mieście i uwrażliwiająca kierowców na bezpieczeństwo pieszych w Tczewie
3. Happeningi na przejściach dla pieszych, aby uświadamiać innych użytkowników dróg o bezpieczeństwie pieszych i zasadach obowiązujących na przejściach dla pieszych, głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
4. Happeningi przy szkołach i przedszkolach w celu uwrażliwienia innych użytkowników dróg na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
5. Kampania promująca korzystanie z transportu publicznego w mieście
6. Ustawiliśmy tymczasowy parklet na ulicy Mickiewicza w miejscu 6 miejsc parkingowych. Parklet został wykonany z materiałów z recyklingu – palet, podarowanych roślin itp. Przygotowaliśmy tam również gry uliczne, miejsce do odpoczynku oraz parking dla rowerów.
7. Quizy dla mieszkańców na temat różnych rozwiązań rowerowych w Tczewie oraz ogólnych zasad ruchu rowerowego w mieście. Dostępne na tu

 

Skip to content