Wrażliwa kulturowa interwencja kryzysowa

Wrażliwa kulturowa interwencja kryzysowa

Projekt “Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa” to projekt skierowany do profesjonalistów działających w obszarze interwencji kryzysowej. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług interwencji kryzysowej dla osób z doświadczeniem migracji w ośrodkach interwencji kryzysowej działających w małych i średnich miejscowości. Projekt bazuje na wypracowanym przez punkty doradcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe standardzie wrażliwej kulturowo interwencji kryzysowej, W działania zaangażowało się 6 ośrodków interwencji kryzysowej, które przetestowały standard i tym samym zwiększyły dostępność już oferowanych usług. Dzięki intensywnym spotkaniom udało się wypracować dwie nowe usługi dedykowane osobom z doświadczeniem migracji – 1 skierowana do kobiet – migrantek doświadczających przemocy a druga skierowana do dzieci doświadczających przemocy, w tym w szczególności rówieśniczej. W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty kompetencji międzykulturowych dla 30 osób z kadry ośrodków oraz warsztaty wrażliwej kulturowo pomocy psychologicznej dla 10 osób świadczących pomoc psychologiczną w ośrodkach. Następnie przy wsparciu specjalistów/-ek zaangażowanych w projekt dokonaliśmy audytu dostępności usług, wypracowaliśmy rekomendacje i wnioski z audytu, zaprojektowaliśmy nową usługę dedykowaną i uruchomimy ją wspólnie z ekspertami/-kami w dwóch miastach – Tczewie i Kwidzynie. Na bazie doświadczeń z projektu opracowaliśmy podręcznik wrażliwej kulturowo interwencji kryzysowej, a na zakończenie projektu zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą, poświęconą dostępności usług interwencji kryzysowej dla migrantów/- ek i upowszechniającą rezultaty projektu.

DO POBRANIA:

Ulotka – przemoc domowa – wersja polska

Ulotka przemoc domowa – wersja ukraińska

Ulotka przemoc domowa – wersja rosyjska

Ulotka przemoc domowa – wersja angielska

Plakat – przemoc domowa

Ulotka – przemoc wobec dzieci – wersja angielska

Ulotka- przemoc wobec dzieci – wersja  polska

Ulotka- przemoc wobec dzieci – wersja  ukraińska

Ulotka – przemoc wobec dzieci – wersja  rosyjska

Plakat – przemoc wobec dzieci

Podręcznik – wrażliwa interwencja kryzysowa
Materiały pokonferencyjne – Wrażliwa Interwencja Kryzysowa cz1
Materiały pokonferencyjne cz. 2
Raport z ewaluacji

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej

Projekt “Wrażliwa kulturowo interwencja kryzysowa” korzysta z dofinansowania o wartości 22 960 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług interwencji kryzysowej dla osób z doświadczeniem migracji w ośrodkach interwencji kryzysowej działających w małych i średnich miejscowościach.

 

Skip to content