Otwartość, biznesowe myślenie, planowanie, dostosowanie do potrzeb lokalnych oraz burzenie stereotypów to recepta na rozwój współpracy na rzecz społecznej odpowiedzialności!

Otwartość, biznesowe myślenie, planowanie, dostosowanie do potrzeb lokalnych oraz burzenie stereotypów to recepta na rozwój współpracy na rzecz społecznej odpowiedzialności!

1 lipca 2021 odbyło się Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie. W świetnie wyposażonej Sali Obrad Rady Miasta Tczewa spotkali się ludzie z lokalnego biznesu, organizacji społecznych i samorządu, by porozmawiać o zrównoważonym rozwoju Tczewa i powiatu tczewskiego. „Lokalne Fora Międzysektorowe realizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz lokalnymi partnerami już od 2016 roku. Są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W Tczewie zrealizowaliśmy spotkanie po raz trzeci. To co zaobserwowałam przez ten czas to wzmocnienie relacji międzysektorowych, poczucia świadomości  wyzwań na rzecz Miasta Tczewa i chęć wspólnego odpowiedzialnego działania na rzecz ich rozwiązania” – mówi Natalia Siuda-Piotrowska – koordynatorka działań Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION (UPF) – organizatora tego wydarzenia. 

Spotkanie otworzyli ww. Natalia Siuda-Piotrowska, partner projektu – Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu ds. Analiz i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz partnerzy spotkania: Karolina Orzechowska – Górska – starszy specjalista ds. HR z firmy Flex oraz Paulina Kremer – nasza reprezentantka. Podczas tego wydarzenia goście mogli zainspirować się działaniami zaangażowania społecznego firmy Farm Frites Poland – partnera UPF – o których opowiedziała Katarzyna Majchrzak – szefowa działu komunikacji i zaangażowania społecznego FFP, wziąć udział w dyskusji na temat rozwoju współpracy tczewskiego biznesu, samorządu oraz lokalnych NGO. Panel poprowadził Filip Jędruch – dziennikarz radiowy, specjalista ds. komunikacji. Podczas debaty swoimi doświadczeniami podzielili się reprezentanci: firmy Flex – ww. Karolina Orzechowska-Górska, Urzędu Miasta Tczewa – Grzegorz Pawlikowski, Spółdzielni Socjalnej „Heca” – Paulina Kremer oraz Fundacji Mikrostyk – Agata Saniecka. „Otwartość, biznesowe myślenie, uporządkowanie, planowanie, dostosowanie do potrzeb lokalnych oraz burzenie stereotypów to recepta panelistów na rozwój współpracy na rzecz społecznej odpowiedzialności”- podsumowuje dyskusję Paulina Kremer. W kolejnej części wydarzenia uczestnicy mogli posłuchać o działaniach Urzędu Miasta Tczewa na temat wprowadzanych rozwiązań proekologicznych. O programie opowiedział Krystian Jędrzejewski z Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. Pyszności podczas przerwy kawowej zostały dostarczone przez Spółdzielnię Lodziarską „Jasna”. „W ramach naszej polityki firmowej staramy się wspierać lokalne fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. To dla nas bardzo ważne, by rozpowszechniać idee odpowiedzialnych społecznie dostaw, konsumpcji oraz promować zachowania proekologiczne w naszej lokalnej społeczności. To wszystko przekładamy na realne działania” – tak o rozwoju współpracy międzysektorowej w Tczewie opowiada Karolina Orzechowska-Górska. Wreszcie fantastycznym zwieńczeniem tego spotkania były mini warsztaty podczas których jego uczestnicy wypracowali kierunki wspólnych rozwiązań wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi na rzecz zrównoważonego Tczewa. „Cieszymy się ogromnie, że  do dalszych prac swoją gotowość zadeklarowali przedstawiciele 8 organizacji z trzech sektorów: Urząd Miasta Tczewa, Fundacja Pokolenia, Spółdzielnia „Heca”, Dom Przedsiębiorcy, Fundacja Uważni, firma Flex oraz OWES Dobra Robota. Dziękujemy wszystkim partnerom. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki ” dodaje Aleksandra Wołodko – koordynatorka wydarzenia, pełnomocnik ds. partnerstw CSR, partner UPF.

Na spotkaniu byli obecni zarówno przedstawiciele sektora społecznego, w tym organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz firm. To ważne, że działania w kierunku zaangażowania społeczności Tczewa w obszarze ochrony klimatu i dbania o środowisko chcą realizować wszyscy z trzech sektorów, co może przyczynić się do realnej zmiany i innowacyjnych rozwiązań na rzecz Tczewa. 

Spotkanie było częścią projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Organizator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation

Partnerzy Główni Fundacji: Polpharma, LPP
Partner Fundacji: Farm Frites PolandPartnerzy i patroni projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Pracodawcy Pomorza Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Express Biznesu trojmiasto.plPartnerzy i patroni spotkania:
Urząd Miasta Tczewa
Flex
OWES Dobra Robota
Fundacja Pokolenia
Spółdzielnia Socjalna “Heca”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content