Jesteśmy biznesem społecznym

To znaczy, że prowadzimy działalność gospodarczą na zasadach rynkowych, a wypracowane zyski przeznaczamy na cele społeczne.

Tworzymy miejsca pracy oparte na pasji

Tworzymy zespół z osobami, którym trudniej na rynku pracy – m.in. osobami usamodzielniającymi się , osobami doświadczającym kryzysów psychicznych czy osami z niepełnosprawnością.

Tworzymy zielone miejsca pracy

Staramy się minimalizować negatywne oddziaływanie naszego biznesu na środowisko naturalne – oferujemy usługi, w których zastępujemy auta rowerami, używamy rzeczy ponownie, segregujemy odpady.

Nasze marki

Tak zaczynaliśmy!