Fyrtel – Działamy

Fyrtel – Działamy

 

 

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO ULICY KOPERNIKA

 

W sobotę 15. października zapraszamy na święto ulicy Kopernika. Wspólnie z mieszkańcami zaplanowaliśmy szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odbędą się animacje dla dzieci, będzie wspólne malowanie, gry uliczne, mini pchli targ, piknik polsko-ukraiński, koncert oraz pokaz tańca z ogniem! Do zobaczenia na Kopernika!

 

 

 

 

AKTUALIZACJA Z DN. 21.09.2022

W związku z niewyczerpaniem alokacji konkursu i sygnałami od mieszkańców o nowych pomysłach na inicjatywy dodajemy dwa nowe terminy naboru wniosków:

do 26.09.2022 i do 30.09.2022 !

Nowy regulamin:Regulamin konkursu 2022_rewinew

Zapraszamy do składania wniosków!

INFORMACJE O KONKURSIE:

W ramach programu FYRTEL DZIAŁA-MY można uzyskać wsparcie merytoryczne i finansowe na realizację pomysłów/inicjatyw na sąsiedzkie działanie nieformalnej grupy mieszkańców i mieszkanek obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tczewa.

Fundusz realizowany jest przez Fundację To i Co w ramach realizacji projektu „FYRTEL DZIAŁA-MY” finansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Tczewie. Operatorem Funduszu jest Fundacja To i Co biuro: ul. Krótka 10-9/1, 83-110 Tczew

Cele Funduszu:
Umożliwienie mieszkańcom Starego Miasta i Zatorza realnego wpływu na kształt lokalnego środowiska.
Wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców Starego Miasta i Zatorza.
Zwiększenie udziału mieszkańców Starego Miasta i Zatorza w decydowaniu o jakości życia i przestrzeni, w której żyją.
Pogłębienie procesu integracji społeczności lokalnej

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie w trzech ścieżkach:

1. Działania zagospodarowujące niewielkie otwarte przestrzenie osiedla na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji) – dotacje w wysokości do 10 000 zł – o dotacje mogą ubiegać się liderzy/-ki wraz z grupą twórców inicjatywy, min. 5 osób w wieku od 18 roku życia

2. Działania dziecięco-młodzieżowe w przestrzeni miejskiej na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji – dotacje w wysokości do 2000 zł – o dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne min. 5 osób wieku do 18 roku życia pod opieką pełnoletniego opiekuna/-ki

3. Działania artystyczne w przestrzeni osiedla np. murale, graffiti, wystawa, spektakl, instalacje na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji – dotacje w wysokości do 3000 zł – o dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne min. 5 osób w wieku od 18 roku życia

V. Termin SKŁADANIA wniosków

edycja I – od 04.07.2022 do 18.07.2022

edycja II – od 19.07.2022 do 02.08.2022

edycja III – od 03.08. 2022 do 17.08.2022

edycja IV – od 18.08.2022 do 01.09.2022

Ogłoszenie wyników konkursu będzie następować w ciągu 7 dni od daty upłynięcia terminu składania wniosków

PODPISANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PROJEKTU NA UL. KRÓTKIEJ 10-9/1 W TCZEWIE LUB ELEKTRONICZNIE NIEPODPISANE POD LINKIEM: https://forms.gle/wywidvJGEAFT6gPw9

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA PAULINA KREMER TEL. 606606461 MAIL: PKREMER@KURIERZY.TCZEW.PL

Dodatkowo zapraszamy na dyżury informacyjne na ul. Krótkiej 10:

04.07.2022 godz. 18.00 – 19.00

07.07.2022 godz. 16.00 – 18.00

11.07.2022 godz. 16.00 – 18.00

14.07.2022 godz. 16.00 – 18.00

Więcej informacji na stronie atoheca.pl/portfolio/fyrtel

Regulamin konkursu grantowego w ramach funduszu FYRTEL DZIAŁA-MY2022

Załącznik-1-zgoda-na-wykorzystywanie-gruntu

Załącznik-2-zgoda-rodzica-opiekuna-na-udział-dziecka-w-konkursie

wniosek-szablon

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Skip to content